Profid

Markt onderzoek | UX Research | UX Design | UI Design

Help werkgevers en werknemers het beste uit zichzelf te halen met wederzijdse ondersteuning

"

Hoe bereiden we ons voor op een veranderende arbeidsmarkt?

De krapte in de arbeidsmarkt is alleen maar aan het toenemen. Onder andere de IT sector heeft hier veel last van. Eén van de oplossingen is het bijscholen van werknemers zodat ze beter bij de behoeften op de arbeidsmarkt aansluiten. De opkomst van Learning Experience Platforms (LXP’s) draagt bij aan deze oplossing. Deze systemen zijn alleen overkill voor veel MKB-bedrijven. Deze bedrijven zoeken ondersteuning in het begeleiden van een flexibel en autonoom leerproces. Verder zijn deze systemen aan een bedrijf gekoppeld. Daardoor kan een medewerker zijn of haar voortgang niet meenemen naar een nieuwe werkgever, wat de flexibiliteit in de arbeidsmarkt remt. Dit project pakt beide problemen aan.

Doelgroep en validatie

Doormiddel van gebruikers- en marktonderzoek heb ik twee doelgroepen gevonden:

 • Ten eerste MKB’s binnen de digitale sector (development agencies, UX design agencies etc.) Deze bedrijven hebben geen complex systeem nodig, maar hebben wel behoefte aan structuur in de persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • De tweede groep zijn de professionals binnen de IT sector. Binnen deze groep is de aansluiting het grootst bij junior medewerkers.
Met deze doelgroep in het achterhoofd, zijn semi-structured interviews gehouden met developers, HR medewerkers, L&D professionals, managers, directeuren, en ondernemers. Het doel was om de klant te definiëren op de vijf karakteristieken van een earlyvangelist (Blank, S. 2010), oftewel:
 • Ze hebben het genoemde probleem;
 • Ze zijn zich bewust van het probleem;
 • Ze zoeken naar een oplossing;
 • Ze gebruiken een suboptimale oplossing;
 • Ze zijn bereid genoeg te betalen voor mijn oplossing.
Daarnaast wilde ik erachter komen welk klant type ze waren: user, influencer, recommender, decisionmaker, economic buyer, of een combinatie. Aan de hand van de onderzochte behoeftes was een ontwerp en een prototype gemaakt, en vervolgens kwalitatief en kwantitatief gevalideerd met de doelgroep. De resultaten daarvan, in combinatie met validatie interviews met de andere stakeholders, hebben geleid tot het huidige concept.

Huidig concept

Het concept bestaat uit verschillende elementen.

 • Met name voor de medewerkers is de profielpagina het startpunt binnen het platform, dat bestaat uit een uitgebreid Persoonlijk Ontwikkel Plan. Hier kunnen ze een persoonlijke visie opstellen, van waaruit de andere elementen beredeneerd kunnen worden. Bovenaan kunnen ze aangeven naar welk niveau ze bepaalde vaardigheden willen ontwikkelen door aan de slider te slepen. Het huidige niveau wordt door de werkgever ingevuld. Als derde kunnen ze linksonder maximaal vijf van die vaardigheden selecteren om dit jaar op te focussen.
 • Binnen de “About me” sectie kunnen ze hun huidige situatie en de beoogde situatie over vijf jaar aangeven binnen vier dimenties: sterke punten, zwakke punten, kansen, en gevaren.
 • Aan de hand van al deze informatie kunnen ze vervolgens doelen opstellen om zo dichter bij die beoogde situatie te komen.
 • Onderaan het scherm is een tijdlijn te zien. Wanneer de gebruiker dit scherm aanpast wordt die opgeslagen als een nieuwe versie. Op die manier kunnen gebruikers zien hoe hun visie en doelen zijn ontwikkeld sinds ze zijn begonnen met het gebruik van het platform.
Het huidige concept wordt in de komende maanden gevalideerd, waarna een volgende iteratie plaatsvindt. Afhankelijk van de resultaten wordt het platform ontwikkeld en gepubliceerd.

Joris Laenen

Digitaal product ontwerp en strategie

Joris@sparktools.nl

+316 454 529 56

Benieuwd naar meer cases, vragen, of gewoon een keer kennis maken? Stuur dan vooral een berichtje!